Ova kategorija pokriva kurseve koji objašnjavaju osnovne termine koji se sreću u svakodnevnom životu i radu sa računarima. 

Informatika - I deo

U ovom kursu ćete dobiti objašnjenja o osnovnim pojmovima koje srećete u svakodnevnom životu vezano za kompjutersku tehniku i informatiku. Ovaj kurs prati potrebe početnih kurseva za algoritme i programiranje.